22 60 62 00

LEGESPESIALISTER VED MAGNAT CENTER

Våre spesialister har lang erfaring innen sitt fagfelt. For bestilling av time, kontakt oss på telefon 22606200, tastevalg 2.
Denne siden vil bli oppdatert med alle våre spesialister innen kort tid.

Dr. ANNE FLEM JACOBSEN

Anne er spesialist i gynekologi, kvinnesykdommer og fødselshjelp. Hun har jobbet som seksjonsleder ved Fødeavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, Kvinneklinikken-Ullevål siden 1993, hvor hun fortsatt er ansatt. Hun er professor ved Universitetet i Oslo.

Anne har doktorgrad i blodpropp og svangerskap og har bistilling som professor i fødselshjelp og kvinnesykdommer ved Universitetet i Oslo. Hun har tidligere jobbet med assistert befruktning og generell gynekologi, men jobber nå primært med fødselshjelp. Hun jobber én kveld i uken ved Magnat Center og tar imot ulike problemstillinger innen gynekologi, barnløshet og fødselshjelp.

Dr. DALIUS BANSEVICIUS

Dalius er utdannet ved universitetene i Kaunas, Litauen og Oslo. På 90-tallet jobbet han for Nasjonal Kompetansetjeneste for hodepine (NKH). På den tiden var Norge fremst i verden på hodepineforskning.

Dalius har arbeidet på Rikshospitalet, Ahus, SSE og private sentre som Sandvika Humana og Volvat. Han har vært medisinsk rådgiver for forsikringsselskaper og legemiddelfirmaer. På Magnat Center jobber Dalius med pasienter med hodepine og nakkeplager. I samarbeid med andre behandlere utarbeider han individuelle tilbud som består av tverrfaglig undersøkelse og behandling med fysioterapi, nerveblokader, samt botoxinjeksjoner. Dalius har refusjonsavtale med Helse SørØst. Pasienter trenger henvisning fra fastlege, manuellterapeut eller kiropraktor.

Dr. HENRIK HÖGSTRÖM

Henrik har 40 års erfaring med smertebehandling og smertemedisinske tilstander. Han er spesialist i anestesiologi og har blant annet vært ansatt som overlege ved Radiumhospitalets anestesiavdeling (1988-1990). Han har vært ansvarlig overlege ved smerteenheten og anestesiavdelingen ved Universitetssykehuset i Bern, Sveits (1991-1997), samt overlege og seksjonsoverlege ved Smerteklinikken på Aker Universitetssykehus (1997-2014).

Henrik jobber hos Magnat Center med akutt- og postoperative smerter, kroniske nervesmerter og muskel- og skjelettsmerter som hodepine, ansiktssmerter, kjeve- og nakkesmerter, samt senskader utløst av kreftbehandling, traumer eller operative inngrep.

Dr. KURT ANDREASSEN

Kurt var den første legen i Norge som tok Advanced International Exam in Orthopaedic Medicine, og den første legen i Norge som innførte trykkbølge i behandlingen av muskel-og skjelettlidelser (2005). Kurt har gjennomført den anerkjente tyske muskel- og skjelettultralyd-utdannelsen og fikk det tyske DEGUM-sertifikatet allerede i 2002. I Norge har spesialistene ennå ikke tilgang til en slik omfattende utdannelse.

Kurt stiftet OMI-klinikken i 1998, som den første tverrfaglige klinikken i Norge der leger og fysioterapeuter har samme utdanning i ortopedisk medisin (OMI). OMI er avansert tverrfaglig undersøkelse og behandling av muskel- og skjelettlidelser.

Dr. LARS RUSTAD

Lars er spesialist i anestesi og har behandlet smertepasienter i over 35 år. Han har jobbet som seksjonsansvarlig overlege ved Aker Universitetsklinikk og som klinikksjef ved Sykehuset i Vestfold. Han var med på å starte smerteklinikkene ved begge sykehusene.

Lars er medlem av IASP (International Association for The Study of Pain), verdens største smerteforening. Han har sittet i styret for Norsk Smertemedisinsk Forening og Norsk Smerteforening. Han er avtalespesialist innen smertebehandling ved Magnat Center, og har lang erfaring med akutte og kroniske smertepasienter. Lars behandler pasienter med hodepine, nakke- og ryggsmerter, amputasjonssmerter, muskelsmerter, leddsmerter, og smerter etter alvorlig nevrologiske sykdommer eller infeksjoner.

FASTLEGESENTER
Mandag – fredag: kl. 08:00 – 16:00
Telefontid: kl. 08:30 – 11:00 og 13:00 – 15:00

MEDISINSK SENTER
Mandag – fredag: kl. 08:00 – 16:00
Telefontid: kl. 08:30 – 11:00 og 13:00 – 15:00

TRENINGSSENTER
Mandag – Torsdag: kl. 06:00 – 22:00
Fredag: kl. 06:00 – 20:00
Lørdag: kl. 09:00 – 17:00
Søndag: kl. 10:00 – 18:00

MOTTA VÅRT NYHETSBREV