22 60 62 00

SYKEMELDT, ELLER I FARE FOR Å BLI DET?

Muskel- og skjelettplager i kombinasjon med høyt stressnivå i hverdagen er årsaken til at mange arbeidstakere blir sykemeldt i kortere eller lengre perioder. Når plagene først oppstår er det vanskelig å finne overskudd til å gjennomføre stressreduserende- og smerteforebyggende tiltak.

De aller fleste trenger hjelp til å komme i gang med tilpasset behandling, oppfølging og trening. Det kan eksempelvis være behandling av en psykomotorisk fysioterapeut eller legespesialist i kombinasjon med mobilitetstrening i gruppe eller personlig trening.

Er du sykemeldt eller i fare for å bli det, bør du ta kontakt med oss for rask utredning, behandling og rehabilitering. Hos oss får du tverrfaglig oppfølging av erfarne fagfolk innen medisin, helse og trening.

Magnat Center – Vi gjør deg bedre

FASTLEGESENTER
Mandag – fredag: kl. 08:00 – 16:00
Telefontid: kl. 08:30 – 11:00 og 13:00 – 15:00

MEDISINSK SENTER
Mandag – fredag: kl. 08:00 – 16:00
Telefontid: kl. 08:30 – 11:00 og 13:00 – 15:00

TRENINGSSENTER
Mandag – Torsdag: kl. 06:00 – 22:00
Fredag: kl. 06:00 – 20:00
Lørdag: kl. 09:00 – 17:00
Søndag: kl. 10:00 – 18:00

MOTTA VÅRT NYHETSBREV