22 60 62 00

TRIVSELSREGLER

Ved å respektere disse enkle reglene, blir det trivelig for alle å trene på Magnat Center.

 1. Du skal opptre høflig og ikke forstyrre andre personer som er på senteret. Du oppfordres til å begrense bruk av mobiltelefon.
 2. Du skal benytte sko egnet for trening inne. Utesko skal plasseres på henviste plasser, eventuelt låses inn i skap.
 3. Du må vise hensyn til andre. Bar overkropp eller bekledning som kan være støtende, er ikke tillatt på senteret. Du skal alltid trene i rent treningstøy. Av hensyn til allergikere bør du også begrense bruk av parfyme.
 4. Vær nøye med renslighet og kroppshygiene. Barbering i dusjene er ikke tillatt og håndkle skal alltid brukes i badstuen.
 5. Treningsbagger og privat treningsutstyr skal oppbevares i garderobeskap, og ikke medbringes i treningssalen. 
 6. Garderobeskapene tømmes hver kveld ved stengetid. Gjenglemte saker oppbevares i to uker.
 7. Du oppfordres til å tørke av apparatene etter bruk. Papir og desinfiserende middel finnes flere steder på senteret.
 8. Du oppfordres til å alltid legge tilbake utstyr etter bruk; strikker, matter, vekter, med mer. Kalk skal kun brukes på hender, ikke kropp, gulv og utstyr.
 9. Du skal la andre benytte treningsapparatene når du har pause.
 10. Du kan nektes adgang ved sent oppmøte til gruppetimer, dette av hensyn til øvrige deltakere.
 11. Du kan fotografere og filme deg selv til privat bruk, men skal avstå fra å fotografere og filme andre personer på senteret.
 12. Barn har ikke, uten ledsagelse av en personlig trener, adgang til senteret eller garderober før det året de fyller 15 år, grunnet ansvar og risiko for skader.

Takk for at du bidrar til et hyggelig treningsmiljø.

 

FASTLEGESENTER
Mandag – fredag: kl. 08:00 – 16:00
Telefontid: kl. 08:30 – 11:00 og 13:00 – 15:00

MEDISINSK SENTER
Mandag – fredag: kl. 08:00 – 16:00
Telefontid: kl. 08:30 – 11:00 og 13:00 – 15:00

TRENINGSSENTER
Mandag – Torsdag: kl. 06:00 – 22:00
Fredag: kl. 06:00 – 20:00
Lørdag: kl. 09:00 – 17:00
Søndag: kl. 10:00 – 18:00

MOTTA VÅRT NYHETSBREV